Links til uddannelsessteder

Der findes flere steder i Danmark, hvor man kan tage en akupunkturuddanelse. Det kan være svært, når man vil uddanne sig til akupunktør, at vide hvilke skole man skal vælge. Der er en hel klar sammenhænge mellem længden af uddanelse og kvaliteten. Flere timer betyder mere teoretiske viden og mere kliniskpraksis. Desværre betyder det også, at prisen er også højere på disse uddannelser. Jeg har dog mødt en del færdiguddannet akupunktører, som har fortrydt, at de ikke tog en længere uddanelse fra starten. Sidenhen har de skulle tage en masse kurser, for at indhente nødvendig viden og erfaring.

Når man kigger på et uddannelsessteds timetal, skal man være opmærksom på at der er forskellige måde at måle timetal. Nogle skoler indregner de obligatoriske fager såsom vestlige fysiologi, patologi og psykologi i deres timetal, selv om det ligger udenfor akupunkturuddanelsen, mens andre oplyse kun timetallet på selve akupunkturuddanelsen. Endvidere regner nogle skoler deres timetal i undervisningstimer (som er 45 minutter i længden) og andre i fysiske timer af 60 minutter.

Den eneste skole som er fast lærer på er Nordisk Akupunkturuddannnelse i Bagsværd, som jeg selvfølgelig anbefaler. Denne skole har en af de længste og mest omfangsrige akupunkturuddanelse i Danmark. Der findes dog også andre skoler som jeg bestemt kan stå ind for.

Jeg er også gæstelærer på flere andre skoler.