Shen

Shen er den mest Yang og den mest usubstantiel form for Qi i kroppen. Det er en af de tre skatte i kroppen – Jing, Qi og Shen. Shen kan dårligt oversættes, men det forhindrer ikke mange forfatter i at gøre det alligevel! Giovanni Maciocia oversætter det som Sind. Dette desværre er meget lidt fyldestgørende, og personlig mener jeg, at det kan give mere forvirring, end det gavner. Det er fordi Shen, er meget mere omfattende end sindet. Udover at der er tre hoved definitioner på Shen (se nedenunder), er Shen meget mere end vores mentale aktiviteter. Det er summen af vores mentale, emotionelle og ikke mindst åndelige aspekter. Det sidst aspekt, har især været nedtonet i TCM (Traditional Chinese Medicine, som er til trods for navnet en moderne version af kinesisk medicin grundlagt i 50’erne i Kina). Fordi TKM skulle tækkes og accepteres af Maoisternes materialistisk verdens anskuelse, blev alt som havde med sjælen, gemt så meget væk som muligt.

Der findes som sagt tre hoved definitioner af Shen

 1. Summen af de forskellige mentale-emotionelle-åndelige aspekter af vores krop (Shen, Hun, Po, Yi og Zhi)
 2. Den vitalitet, som kan ses i vores øjne, hud, på tungen, som mærkes i pulsen osv.
 3. Vores individuelle manifestering af den universelle Shen eller energi.

Det sidst definition, har ikke meget praktisk relevans i forhold til kinesisk medicin. Derimod har de første to meget relevans, både i forhold til at forstå, kroppens fysiologi, men også ift. diagnose.

Som sagt er Shen, en af de tre skatte Jing-Qi-Shen. Disse er i virkeligheden bare refraktioner, eller forskellige koncentrationer, af qi. Her kan vi se, at i kinesisk medicin, kan der ikke være nogen adskillelse af krop og sind. Sind og kroppen hænger ikke bare sammen, som i vestlig holistisk medicin, de er hinanden. Sind og den fysisk krop, er bare forskellige manifestationer af den samme energi. Jing, Qi og Shen påvirker, og påvirkes af hinanden. En ubalance i den ene af de 3 skatte, vil skabe ubalancer i de andre to.
Shen næres af, og ankres af Blodet.

Shen’s vigtigste funktioner er:

 • Bevidstheden
 • At tænke
 • Hukommelse
 • Indsigt
 • Opfattelse af stimuli
 • Søvn
 • Intelligens
 • Visdom
 • Idéer
 • Følelser
 • Sanser
 • Samhørighed med andre