Årsager til lidelser

Følgende er en længere forklaring på hvordan sygdomme kan opstå, set med kinesiske medicinske øjne. Artiklen er lidt langt, men jeg har forsøgt at skrive det i et sprog, som ikke er for “kinesisk medicinsk” og derved forståelig for mennesker, som ikke er akupunktører.

I kinesiske medicin findes der tre overordnede kategorier af faktorer som kan føre til ubalancer i kroppen og derved sygdom.

De tre kategorier af ætiologiske årsager er:
  • Udefrakommende påvirkninger
  • Emotionelle påvirkninger
  • Diverse årsager, herunder kost og livsstil

Udefrakommende påvirkninger

Udefrakommende påvirkninger blev traditionelt opfattet som 6 forskellige former for klimatiske påvirkninger af kroppen. Sidenhen er forståelsen blevet udvidet til at omfatte alle former for udefrakommende påvirkninger af kroppen herunder vira, bakterie o lign. Kroppen beskyttes mod omverden af en form for qi, som hedder wei qi. Wei qi forsøger at beskytte kroppen imod disse faktorer, men hvis wei qi er svag eller hvis den udefrakommende påvirkning (som kaldes for xie qi eller patogen qi) er kraftig nok, kan den”invadere” kroppen.

Der kan være to faktorer som gør at xie qi kan være stærk nok til at skabe forstyrrelse hos en person, selv om de har en stærk wei qi. Det kan være at det er en meget kraftig påvirkning af en bestemt klimatisk element – f. eks at personen falder igennem isen og deres krop nedkøles kraftigt eller at der er en længere og vedvarende påvirkning af kroppen f. eks at personen sover under et åben vindue og får træk. Det som kan også forrykke balancen mellem xie qi og wei qi er når vejret lige pludselig skifter, f.eks. at det er pludselig koldt og vådt om sommeren og ved sæsonskift.

I kinesisk medicin defineres xie qi ikke kun af hvordan kroppen er blevet påvirket, men også af hvordan symptomerne optræder. Dvs. at hvis en person har en rød, øm hals, feber, er tørstig, har aversion mod kulde og en hurtig overfladisk puls, så har de “Vind-Varme” ligegyldig om de har været påvirket af Vind eller Varme. Dette er især vigtigt, når man skal forstå og behandle moderne patogene såsom allergener.

Smitsomme sygdomme falder også indenfor denne kategori, til trods for at de ikke skyldes klimatiske påvirkninger. Det er fordi de alligevel skyldes en udefrakommende patogen, og fordi de opfører sig som udefrakommende xie qi. De fleste smitsomme sygdomme er former for det som kaldes Vind-Varme eller Fugt-Varme i kinesisk medicin. Varme er en yang patogen, derfor udvikler symptomerne som regel meget hurtigt. Men selv om de i moderne forståelse skyldes bakterie, vira o lign. vil styrken af personens qi (“zheng qi“) alligevel har betydning for om de smittes og hvor syg de bliver eller hvor kraftig symptomerne er. Det er derfor der er nogen som får influenza hver eneste gang og nogen går fri hver gang, selv om de bor eller arbejder sammen.
Udefrakommende xie qi invaderer kroppen gennem huden, munden eller næsen.

De 6 klimatiske faktorer er:
Vind
Kulde
Fugt
Tørhed
Ild
Sommer-Varme

Ofte vil to af disse kombinere f.eks. Kulde-Fugt eller Vind-Kulde. Ren yin patogene som Kulde og Fugt vil på grund af deres yin natur invaderer og udvikler sig langsommere end yang patogene som Vind, Sommer-Varme og Ild.
Efter xie qi er kommet ind i kroppen, kan den sagtens transformere og ændre dens karakter, Kulde og Vind-Kulde vil oftest bliver til Varme, Fugt og Fugt-Kulde bliver til Fugt-Varme, Ild kan føre til tørhed og Ild kan skabe Vind.

Emotionelle påvirkninger

En anden kategori af årsager til ubalancer og sygdomme i kinesisk medicin, er de såkaldte 7 emotionelle påvirkninger. Det lyder meget forenklet, at der er 7 emotioner, men hvert ”følelse” dækker over eller repræsenterer flere følelser. Ubalancer kan opstå ved kraftig eller længerevarende påvirkning af en bestemt emotion.

De syv følelser som påvirker qi på bestemte måder og påvirker bestemte organer er:

• Vrede/frustration som hovedsaglig påvirker Leveren
• Glæde/ekstase som hovedsaglig påvirker Hjertet
• Bekymring/spekulation som hovedsaglig påvirker Milten
• Chok gør at qi bliver kaotisk i sin bevægelse
• Frygt svækker Nyre Qi
• Sorg påvirker Lungerne og Hjertet
• Melankoli påvirker Lungerne, Hjertet og Milten

De indre organernes funktioner er lige så meget mentale og følelsesmæssige, som de er fysiske. Derfor kan man ikke tale om, at det psykiske og det fysiske påvirker hinanden – de er uadskillelige og er bare manifestationer af den samme qi. Når et organ er i ubalance, vil det sandsynligvis manifesteres både med fysiske og følelsesmæssige tegn. I kinesisk medicin er der næsten altid et gensidigt forhold mellem objekter og subjekter. Ubalancer er skabt af noget, men de kan samtidig skabe noget andet. De kan både være årsager og manifestationer på samme tid. Svækket fordøjelsesorganer skaber Fugt og Fugt belaster fordøjelsesorganerne og gøre at de svækkes.

Dette ses også på det mentale/emotionel plan. Hvert organ påvirkes af bestemte følelser og når organet er i ubalance, vil det manifesteres ved at den følelse er dominerende. F.eks. vrede og frustration påvirker Leveren negativt, men når en persons Lever er i ubalance, vil de ofte være irritable og opfarende.

Som skrevet er ovenstående kategorier kun overordnede kategorier. Disse kategorier omfatter andre følelser og emotioner. Typiske for mange af disse emotioner er, at de vil have aspekter af flere af de ovenstående kategorier på en gang. Eksempelvis er skyld en nøgle følelse i vestlig psykologi, men den eksisterer ikke som et følelsesmæssigt begreb i kinesisk medicin. I stedet kunne den måske deles op i forskellige aspekter. F.eks der er et aspekt af spekulation og bekymring. At man tænker meget over bestemte handlinger eller ord, vil svække Milten. At man fortryde noget eller ikke kan handle vil skabe frustration og stagnere Lever qi. Der kan være et aspekt af sorg i den, fordi man er ked af sine ord eller sin handling, og den tristhed og manglende glæde, vil svække Hjerte qi. Stress er også noget som er meget udbredt i vores samfund. Stress vil kunne påvirke på flere måder. Stress er meget frustrerende, fordi man hele tiden har svært ved at nå det man skal. Stress skaber Varme i Lever og Hjertet. Stress vil ofte hænge sammen med at arbejde for meget og for hårdt, så personen begynder at tære på sin reserve. Det vil ofte føre til et underskud af Nyre og Hjerte yin.

Diverse årsager

Denne kategori indeholder alle de andre årsager til sygdomme som ikke skyldes udefrakommende påvirkninger eller følelsesmæssige påvirkninger.
Årsagerne er:
• Svag konstitution
• Overanstrengelse
• For meget sex
• Kosten
• Trauma
• Motion
• Parasitter og forgiftninger
• Forkert behandling

Svag konstitution vil oftest skyldes at én eller begge forældres jing var svag (jing eller essens er den grundlæggende energi som man arver fra ens forældre ved undfangelse og under graviditeten). Forældrenes helbred kan have været svækket på undfangelsestidspunktet. En svag konstitution kan også skyldes moderens fysisk og psykisk tilstand under graviditeten, om hun drak, røg, tog stoffer, hvordan hendes kost var, om hun var udsat for chok, var syg eller lign.

Kosten og sygdomme i de første år af livet vil også spille en stor rolle i personens helbred resten af livet.

Overanstrengelse indbefatter alle former for overanstrengelse. Det kan være at arbejde for meget (både fysisk og mentalt), at træne for hårdt og for meget, sygdomme o lign.

Hvad er for meget når vi snakker om at arbejde eller at træne? Det er selvfølgelig forskelligt fra person til person og afhænger af deres konstitution og hvor meget qi de har. Meget krævende arbejde, hård træning og sygdomme især over længere tid vil svække personen, fordi de bruger mere qi end de producerer. Det betyder at de får et underskud af qi, og med tiden vil det som regel gøre at deres yin eller yang bliver svækket. Fordi der bruges mere qi end der produceres trækkes der på reserverne, som ikke bliver genopladet og derved svækkes personens jing eller essens.

For meget sex refererer mest til udløsning hos mænd, fordi manden mister jing igennem udløsning. Nogle kilder mener at kvinder også mister jing gennem orgasmen, ellers mister kvinden jing gennem produktion af ægge hvert måned og ved graviditeter.

Utilfredsstillende sex og manglende orgasme kan føre til frustration og derved stagnere Leverens qi.

Kosten spiller en utrolig stor rolle, især her i Danmark. Det er både typen, mængden og måden at maden indtages, som har betydning. Al kost har en energi. Det kan være varmende eller kølende. Dens smagskvalitet har også en betydning, både ift. hvilke meridianer og organer den påvirker, men også hvordan den påvirker qi i det hele taget. Om den spreder qi, sender qi opad, trækker den sammen osv. Endvidere har de forskellige madvarer bestemt egenskaber, de kan f.eks. udtørre, skabe Fugt, opløser stagnation osv.

Mad som er ikke bare energetisk koldt, men også ren temperaturmæssigt koldt vil svække Milt yang.

Kost kan betragtes som urtemedicin som man indtager flere gange dagligt. Det kan derfor give enten en positivt eller negativt effekt afhængig af kostens energi og personens fysiologi. Det som er godt for den ene person kan være negativt for en anden. Man kan læse lidt om madvarernes dynamikker her.

At spise for meget og for lidt er begge to dårligt. For lidt vil føre til et underskud af qi og blod. Det kan lyde usandsynligt at man kan får for lidt kost i dagens Danmark, men det kan være at kvaliteten er for dårligt, eller kosten er for ensformigt. Det kan også være gentagende slankekur, anoreksi og bulimi som svækker Milt og Mave qi.

At spise for svært fordøjelig mad, for uregelmæssigt, for sent, for hurtigt, eller for meget ad gangen kan skabe det som kaldes madstagnation i kinesisk medicin. Dette vil både svække og stagnere forskellig former for qi og i den sidste ende genererer Varme i kroppen.

Trauma i dette sammenhæng referer trauma til fysiske trauma. Det vil føre til stagnation af blodet. Dette kan stadig være en relevant faktor mange år senere. Udover at stagnere blodet, kan trauma også være årsag til et underskud af blodet pga. blodtabet. Derfor vil store blodtab ved operationer, fødsler og kraftig menstruationsblødninger også betragtes som ætiologiske årsager til et underskud af blodet. Det er vigtig at huske, at blodet er andet og mere i kinesisk medicin, end det er i den vestlige fysiologiske model. Blodet er ikke bare en fysisk substans, men også en form for qi. Det betyder at selv om det fysisk aspekt af blodet bliver regenereret efter en fødsel for eksempel, kan personen stadigvæk have en energetisk svækkelse af deres blod, også flere måneder senere. Ligesådan med stagneret blod. Det lyder som volapyk i vestlige ører, at en person kan have en stagnation af blodet i et område flere år efter de er kommet til skade, men igen kan der være en energetisk stagnation af blodet i området. Endvidere omfatter blodstagnation også ting som arvæv.
Udover at føre til blodstagnation kan gamle trauma, især ledskader, gøre at området er mere sårbart overfor invasioner af udefrakommende påvirkninger især Kulde og Fugt, fordi den lokale stagnation af qi og blod vil blokere for wei qi.

Motion. For meget motion, som når en person dyrker meget sport kommer med under kategorien overanstrengelse. Det vil især føre til en svækkelse af qi og yang med tiden. Som med alt i kinesisk medicin skal der være en gyldent middelvej mellem for meget og for lidt, og det er altid individuelt hvad der er for meget og for lidt. For lidt motion vil nemlig føre til stagnation af qi.

Parasitter, brandsår, og forgiftninger.

Forkert behandling er især relevant for patienter som indtager vestlig medicin. Det kan både være fordi der har været stillet en forkert diagnose og derved givet forkert medicin eller hvis selv medicinering stemmer overens med patientens lidelse, kan det så give bivirkninger. Men det er ikke kun vestlig medicin som kan være et problem. Kinesisk urtemedicin er meget præcis i sin virkemåde og det forkerte præparat til den forkert ubalance, vil have en klart forværrende affekt på patienten. At give noget som styrker og varmer yang vil have en meget negativ virkning på en person med Lever Ild eller yin underskuds Varme. Moxa kan også være kontraindikeret i nogle situationer.

Akupunktur er til gengæld meget mere tilgivende, hvis man behandler forkert, virker den bare ikke. Det er dog nogle undtagelse som punktering af Lunge, visse punktersom ikke bør bruges under graviditeter o lign.

Endvidere medicinere mange patienter sig selv med urter, mineraler, vitaminer og kosttilskud. Det som er godt for den ene ubalance, kan være negativt for den anden. Store doser C vitamin f.eks. er meget kølende. Det er fint hvis der er Varmetilstand i kroppen, men hvis personen lider af underskud af Milt yang, vil det forværre tilstanden.