Uddannelse som akupunktør

Der findes flere steder i Danmark, hvor man kan tage en akupunkturuddannelse. Det kan være svært, når man vil uddanne sig til akupunktør, at vide hvilke skole man skal vælge. Der er en hel klar sammenhænge mellem længden af uddannelse og kvaliteten. Flere timer betyder mere teoretiske viden og mere klinisk praksis. Desværre betyder det også, at prisen er også højere på disse uddannelser. Jeg har dog igennem årene mødt en del færdiguddannet akupunktører, som har fortrudt, at de ikke tog en længere uddannelse fra starten. Sidenhen har de været nødt til at tage en masse kurser, for at indhente den nødvendig viden og erfaring.

Når man kigger på et uddannelsessteds timetal, skal man være opmærksom på at der er forskellige måde at måle timetal på. Nogle skoler regner med undervisningstimer som er på 45 minutter, mens andre regner med den reelle timetal, dvs. en time er 60 minutter. Endvidere indregner nogle skoler de obligatoriske fager såsom vestlige fysiologi, patologi og psykologi i deres timetal, selv om de ligger udenfor akupunkturuddannelsen, mens andre oplyse kun timetallet på selve akupunkturuddannelsen.

Jeg er faglig leder på Nordisk Akupunkturuddannnelse i Bagsværd og Køge, som er den eneste skole som jeg underviser på. Denne skole har en af de længste og mest omfangsrige akupunkturuddannelse i Danmark. Der findes dog også andre skoler som jeg bestemt kan stå ind for uddannelsesmæssig.