Organ ubalancer

På de følgende sider vil jeg forsøge at forklare hvordan man i kinesisk medicin ser på nogle af de indre organers funktioner. Teksterne er langt fra uddybende, men er ment for at give et overblik over hvilke symptomer og tegn, der kan være ved ubalancer i disse organer, og hvilke ting man selv kan gøre for at forsøge at rette op på ubalancen.

De organer der bliver nævnt, er ikke helt de samme som i Vestlig medicin. Når et organ er skrevet med stort forbogstav, skal det forstås som i Kinesisk medicin. I Kinesisk medicin forstår man organerne som forskellig processer, fysiske, såvel som mentale og følelsesmæssige. Det betyder at man kan have en ubalance i et bestemt organ, uden at der noget som helst i vejen med det i Vestlig forstand. Det gælder også for substanser som Blod. Det er meget typisk, at jeg fortæller en patient at de har Blod underskud, og de fortæller at deres blod procent er normal. Det er fordi Blod er andet og mere end blod i den gængse forstand, det er blandt andet også en form for energi.

Beskrivelserne af substanserne og organerne er forenklet for overskuelighedens skyld. Lige sådan med symptomerne og ubalancernes baggrund.

Mave og Milt, Lunge, Hjerte, Nyre og Lever.