Mentale-emotionelle ubalancer

Dette er et meget følsomt område, og når der er tale om kraftige psykiske ubalancer, burde akupunktur ikke stå alene, men bruges sideløbende med psykoterapi eller lignende. Det det er sagt, behandler jeg mange mennesker som har mental-emotionelle problemer som den primære årsag til, at de opsøger behandling, og endnu flere klienter hvor det er en stor del af deres symptombillede. Der kan ofte ligger en følelsesmæssige eller “shen” ubalance bag mange af deres fysiske symptomer.

Jeg syntes akupunktur har en særdeles god affekt på netop disse typer lidelser. Det er især fordi akupunktur går ind og påvirker personen på et andet niveau eller på en anden måde end traditionelt psykoterapi. Mange patienter har gået op til flere år i samtaleterapi og forskellige former for medicinsk behandling, uden at det har løst problemet. Akupunkturens styrke er, nemlig at den går ind og påvirker kroppen og psyken på et energetisk niveau. Endvidere kan man som akupunktør giver relevante rådgivning ift. kost, livsstil m.m., som kan have en afgørende affekt på personens fysiologi og psyke. Netop fordi vi ser klienten i et holistisk perspektiv, har vi en bevidsthed om, at det ikke kun er emotionelle påvirkninger, men også ting som kost og motion, som har en afgørende indflydelse på en persons psyke.

Den måde akupunktur påvirker selve følelserne og emotioner på er, at den skaber harmoni på et energetisk niveau. Akupunktur regulerer organernes og de vitale substansers funktioner og samarbejde. Det betyder, at akupunkturen kan løse op for stagnationer og styrke svagheder, som manifesterer sig som emotionelle problemer.

Samtidigt har jeg heller ikke oplevet, at akupunktur ”åbner for meget op”, og at følelser, spændinger og oplevelser der er fortrængt, pludselig vælter frem og overvælder personen. Nærmere oplever jeg, at personen ofte får øjne op for de ting som skaber forstyrrelsen og bliver bedre i stand til at handle derefter. Det skyldes netop akupunkturens regulerende og harmoniserende effekt på organernes qi og at den får qi til at flyde frit og uhindret.

Akupunktur er ikke nogen mirakelkur, og fungerer bedst i samarbejde med andre former for terapi, men jeg syntes at akupunktur kan have en bemærkelsesværdig god effekt på psykiske lidelser og følelsesmæssige ubalancer.

At behandle psykiske problemer kræver både tålmodighed og tid. Det er vigtigt, at man er indstillet på at lytte meget til personen og at man har afsat tid til det. Samtidigt er det vigtig, at kende ens egne begrænsninger og ikke indlede en behandling, som har en mere psykoterapeutisk karakter, medmindre man er uddannet indenfor dette felt. I stedet for skal der henvises til en kvalificeret behandler.