Kunsten at Diagnosticere med Kinesisk Medicin

Bogomslag: Kunsten at diagnosticere med Kinesisk medicin

”Kunsten at diagnosticere med kinesisk medicin” er et enestående værk på dansk. For første gang bliver den rigdom og dybde, som kinesisk medicinsk diagnose tilbyder, tilgængelig på dansk i en bog, som er så omfattende og detaljeret. Bogens styrke er, at den både formår at være vidtspændende og udførlig, og samtidigt være let anvendelig og velstruktureret med logiske forklaringer på, hvorfor og hvordan symptomer og tegn opstår i kroppen.

Bogen består af to dele. Den første del af bogen omfatter de forskellige diagnostiske metoder. Her beskrives hvordan man diagnosticerer, hvad de forskellige diagnostiske tegn betyder og hvordan de er opstået. I den anden del af bogen bliver disse tegn og symptomer logisk sorteret og stillet op som ubalancemønstre. For hvert ubalancemønster er der endvidere opstillet behandlingsstrategier med tilhørende behandlingsforslag. Som noget enestående er der også givet kostråds- og livsstilsforslag for samtlige ubalancer. Der er endvidere beskrevet hvilke faktorer, der vil kunne være mulige årsager til disse ubalancer, samt fysiologiske forklaringer på, hvorfor ubalancerne manifesterer sig som de gør.

Bogen er skrevet på baggrund af 18 års praktiske erfaringer og omfattede studier af kinesisk medicin.

Bogen omfatter:

  • Diagnostiske teknikker
  • Detaljeret gennemgang af hvordan de forskellige diagnostiske tegn optræder og hvad de betyder
  • Fysiologiske forklaringer på hvorfor symptomerne og tegnene opstår
  • Gennemgang af kinesisk medicinske ubalancemønstre og diagnostiske modeller
  • Udførlige beskrivelser af ubalancemønstrenes ætiologiske årsager
  • Gennemgang af hvilke ubalancemønstre der kan være årsag eller konsekvens af hinanden
  • Fysiologiske forklaringer på hvorfor ubalancer manifesterer sig, som de gør
  • Forslag til behandling med akupunktur og patenturter for hvert ubalancemønster
  • Relevant kost- og livsstilsrådgivning for hvert enkelt ubalancemønster

Bogen er på 800 sider og er udgivet på på Klitrosen.
Bogen kan købes fra www.wendyco.dk eller www.acupunctureshop.com