Hvordan virker det?

Flere og flere mennesker bruger akupunktur til behandlingen af mange forskellige former for lidelser. Der findes forskellige teorier om hvordan og hvorfor akupunktur virker. Nogle, især læger, prøver at forklare virkningen ud fra en vestlig medicinsk forståelse af kroppen. De mener at akupunktur stimulerer nerver eller påvirker kroppens produktion af hormoner og naturlige smertehæmmere, de såkaldte endorfiner. Dette giver imidlertid kun delvise forklaringer, resten mener de er placebo (på dansk, indbildning).

For at forstå akupunktur skal man acceptere at der findes andre forklaringer på hvordan kroppen hænger sammen. Det vil være for omfattende at give en grundig forklaring på kroppens fysiologi set fra et kinesisk medicinsk synspunkt her. Jeg vil til gengæld prøve at give en kort og grov skitse:

I kinesisk medicin er der ikke nogen adskillelse mellem kroppen og psyken. De er begge aspekter af den samme helhed. Alle organer i kinesisk medicin har et fysisk, et psykisk og et følelsesmæssigt aspekt. Når der er ubalance i én del, vil den også kunne ses i de andre del. Alle symptomer er relaterede til hinanden og personen som en helhed. Kroppen ses som en balance mellem yin og yang. Alle sygdomme og ubalancer kan forstås ud fra denne dynamik. For at personen skal kunne blive rask, skal disse balancer genoprettes.

Det som gør os levende, og som er drivkraften i vores krop, er qi. Hvis vi har for lidt qi eller hvis den bliver blokeret, vil det give sygdomme eller ubalancer. Qi flyder igennem hele kroppen og er bl.a. koncentreret i nogle baner som kaldes meridianer. Det er på disse meridianer, at de fleste punkter som bruges i akupunktur findes. Ved at placere nåle som er hårfine i et akupunkturpunkt, kan man stimulere qi og dermed påvirke balancen mellem yin og yang. Der findes andre måder at stimulere kroppen for eksempel kinesisk urteterapi, moxibustion, vakuumkopper, tuina massage, qi gong, gua sha.